Privatlivsbeskyttelsespolitik for opnotering til bolig på Margrethegården

Du har udvist interesse for et lejemål, som DSI Margrethegården udlejer.

I forbindelse med opskrivnings- og udlejningsprocessen er der forskellige ting, du skal være opmærksom på.

For at kunne behandle din henvendelse, har vi behov for at indsamle og behandle visse personoplysninger om dig. Vi indhenter og behandler bl.a. dit navn og dine kontaktoplysninger, dit telefonnummer, din e-mailadresse, dit CPR-nummer og i visse tilfælde dine helbredsoplysninger.

Vi indhenter og behandler oplysningerne med henblik på at kunne lade dig være skrevet på venteliste til et lejemål, eller til administration i forbindelse med dit lejemål. Vi behandler oplysningerne på baggrund af reglerne om opfyldelse af kontrakter, som den registrerede er part i, generel interesseafvejning og evt. samtykke. Helbredsoplysninger behandler vi for at beskytte dine vitale interesser og for at opfylde vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser. 

Dine oplysninger beholder vi indtil du ikke længere ønsker at være skrevet op til et lejemål, eller i 5 år efter lejemålets ophør.

DSI Margrethegården er dataansvarlig for de oplysninger, du stiller til rådighed for os. I løbet af processen kan vi videregive dine oplysninger til forskellige databehandlere, herunder administrator (Advokaterne Bjørnsholm A/S), forbrugsadministratorer og revisor.

Du skal også være opmærksom på dine rettigheder i forhold til oplysningerne.

  • Du har ret til at kræve indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler for dig
  • Du har ret til at kræve, at oplysningerne slettes
  • Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen mest muligt
  • Du har ret til at kræve, at forkerte eller forældede oplysninger berigtiges

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, og til at trække et evt. samtykke tilbage. Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan behandle din ansøgning, hvis du tilbagekalder dit samtykke. I så fald kan du ikke være skrevet op til lejemål, og vi betragter derfor din ansøgning som tilbagekaldt.

 

dlansogning

 

Der kan være udfordringer på tablets, fx iPads, ved brugen af ansøgningsskemaerne, så brug gerne en almindelig computer.

 

Hvis du vil udøve ovenstående rettigheder, skal du DSI Margrethegården.  

DSI Margrethegården