I læsestuen er følgende aviser dagligt lagt frem til beboernes disposition: Berlingske Tidende, Politiken samt Roskilde Dagblad.

Endvidere er referater fra beboerrådets møder fremlagt til orientering for husets beboere.

Den tilstødende stue benævnes dagligstuen. Lokalet kan – udover almindelige daglige ophold – også reserveres af beboere til mindre mødearrangementer eller andre fælles gøremål.

For begge lokalerne gælder følgende:

Enhver musikudøvelse må kun finde sted, hvis den ikke er til væsentlig gene for Tv-seerne.
Eventuel servering kan aftales med køkkenet.


Ønsker man selv at stå for servering, må man anvende eget service og termokander. Der må ikke opstilles kaffemaskiner.


De to stuer må kun anvendes mellem kl. 7 og 24.
Der må ikke ryges i de to stuer.


Stuerne skal altid efterlades i ryddelig stand, og vinduerne skal være haspede, når stuerne forlades.